Чупче од онака

ЧУПЧЕ ОД ОНАКА

Чупче од онака,
не се врти вака,
не ме гори мене.

Гори, лудо, гори,
гори да изгориш,
пепел да се стореш.

Пепел да се стореш,
сапун да те праве,
чупите да пере.

Чупите да пере,
белите престилки,
белите дулбени.

Ученици од ДМБУЦ "Илија Николовски Луј" Скопје

No comments: