Марие, дилбер бела Марие

МАРИЕ, ДИЛБЕР БЕЛА МАРИЕ

Марие, дилбер бела Марие,
Марие, дилбер бела Марие,
што кротко ткаеш, леле, ем плачеш,
што кротко ткаеш, ле, ем плачеш.

Дал' ти е разбојот расипан,
дал' ти е разбојот расипан,
ил' ти е брдото скршено,
ил' ти е брдото скршено.

Нит' ми е разбојот расипан,
нит' ми е брдото скршено,
тук' ми е либето далеку,
тук' ми е либето далеку.

Алексо ДимовГрупа ДеспинаДует Селимова ЖелческиНаум Петрески и ЧалгииНина СпироваРаспеани каменичани

No comments: