Споменик на Мајка Тереза

Споменик на Мајка Тереза (Гонџа Бојаџиу) во Скопје, Република Македонија.

Фото: А.С. 2011 година.

Documents-Mk.Blogspot.com

Кликнете на сликaтa за целосен размер!

Click on the photo to enlarge!

No comments: