Учеството на Македонците од САД во Втората светска војна

Учеството на Македонците од САД во Втората светска војна

За време на Втората светска војна, Македонците како слободољубив народ, масовно се вклучиле во борбата против фашизмот и нацизмот. Ова не важи само за Македонците од Македонија и Европа туку и нивните сонародници, кои потрагата по подобар живот ги однела преку Атлантикот, исто така зеле зеле активно учество во војната на страната на победничката коалиција.

На 7. декември 1941 година, Јапонија ненадејно ја нападнала американската морнаричка база во Перл Харбур, Хаваи, а по четири дена следи објавување на војна од страна на Хитлер. Овие два настани се доволен повод, дотогаш формално неутралните, Соединети Американски Држави и официјално да се вклучат во Втората светска војна.

За време на војната над 16 милиони луѓе од Соединетите Американски Држави служат во американската војска, а истите се регрутирани во седум наврати во периодот од 16. октомври 1940 година до 31. декември 1943 година. Меѓу опфатените со овие регрутации има и такви со потекло од Македонија.

Од архивите, кои што неодамна делумно беа отворени за јавноста, ексклузивно Ви прикажуваме дел од овие Македонци опфатени со четвртата регрутација*. Како што може да се види од долу прикажаните картички, тие не ја заборавиле својата родна земја и во полето "Birth State Or Country" (родна земја) истакнале дека се од "Macedonia" (Македонија).

Given Name: Mete
Surname: Donef
Birth Date: 27-Feb-1892
Race: White
Birth City: [Blank]
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Indiana
State: Indiana
City: IndianapolisGiven Name: Christ
Surname: Naumoff
Birth Date: 15-Dec-1885
Race: White
Birth City: [Blank]
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Ohio
State: Ohio
City: FranklinGiven Name: Thomas Alexander
Surname: Zerintcheff
Birth Date: 25-Dec-1892
Race: White
Birth City: Putcle
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: California
State: California
City: SonomaGiven Name: Tony
Surname: Sazdanoff
Birth Date: 15-Mar-1896
Race: [Blank]
Birth City: [Blank]
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Ohio
State: Ohio
City: MansfieldGiven Name: Peter
Surname: Yovanoff
Birth Date: 16-Apr-1887
Race: White
Birth City: Prilup (Prilep)
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Ohio
State: Indiana
City: LakeGiven Name: John Lazard
Surname: Popoyanoff
Birth Date: 15-Aug-1896
Race: White
Birth City: Vallage Aposkep
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Illinois
State: Illinois
City: East Saint LouisGiven Name: Lazo
Surname: Stoicheff
Birth Date: 25-Jan-1889
Race: White
Birth City: Monastir (Bitola)
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Indiana
State: Indiana
City: MarionGiven Name: Theodore Dimitroff
Surname: Guscoff
Birth Date: 30-Jan-1884
Race: White
Birth City: Banitsa
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Indiana
State: Indiana
City: LakeGiven Name: Nick
Surname: Bodjinoff
Birth Date: [Blank]
Race: White
Birth City: Aposkepos
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Washington
State: Washington
City: OhopGiven Name: Tase Jim
Surname: Pettvoff
Birth Date: 17-Sep-1890
Race: White
Birth City: Bitala
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Washington
State: Washington
City: SeattleGiven Name: John
Surname: Lambroff
Birth Date: 15-Jul-1890
Race: White
Birth City: [Blank]
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Ohio
State: Ohio
City: LorainGiven Name: Louis
Surname: Nickloff
Birth Date: 20-Jul-1893
Race: White
Birth City: Bielot
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Ohio
State: Ohio
City: CuyGiven Name: Stoyco Dane
Surname: Muleff
Birth Date: 05-Mar-1882
Race: White
Birth City: Zebeniche
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Indiana
State: Indiana
City: MarionGiven Name: Lazo
Surname: Andonoff
Birth Date: 08-Mar-1889
Race: White
Birth City: Cupnishta
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Illinois
State: Illinois
City: MadisonGiven Name: John
Surname: Dimoff
Birth Date: 15-Feb-1878
Race: White
Birth City: [Blank]
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Ohio
State: Ohio
City: LorainGiven Name: Christo
Surname: Nestoff
Birth Date: 15-Mar-1887
Race: [Blank]
Birth City: Resin (Resen)
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Pennsylvania
State: Pennsylvania
City: LyndoraGiven Name: Spaso
Surname: Toinoff
Birth Date: 15-Jul-1896
Race: [Blank]
Birth City: [Blank]
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Pennsylvania
State: Pennsylvania
City: DauphinGiven Name: Triko
Surname: Stoynoff
Birth Date: 20-Aug-1888
Race: [Blank]
Birth City: [Blank]
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Pennsylvania
State: Pennsylvania
City:DauphinGiven Name: Mitor Kristoff
Surname: Choncoff
Birth Date: 15-Oct-1887
Race: White
Birth City: Kastoria
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Indiana
State: Indiana
City: LakeGiven Name: Louie D
Surname: Gurefsky
Birth Date: 19-Nov-1892
Race: White
Birth City: [Blank]
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Indiana
State: Indiana
City: AllenGiven Name: Tomas Costa
Surname: Masloff
Birth Date: 10-Jan-1890
Race: White
Birth City: Ochrida (Ohrid)
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Illinois
State: Illinois
City: ChicagoGiven Name: Nick
Surname: Kolanoff
Birth Date: 18-Jan-1897
Race: White
Birth City: Mockrani
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Ohio
State: Ohio
City: CincinnatiGiven Name: Steve Vasileff
Surname: Koroleff
Birth Date: 17-Jun
Race: White
Birth City: Tcheretnitsa
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Ohio
State: Ohio
City: LucasGiven Name: Louis John
Surname: Christo
Birth Date: 16-Jul-1892
Race: White
Birth City: [Blank]
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Ohio
State: Ohio
City: ClarkGiven Name: Jordan
Surname: Angeloff
Birth Date: 19-Jan-1885
Race: White
Birth City: Prelep (Prilep)
Birth State Or Country: Macedonia
State Headquarters: Ohio
State: Ohio
City: Mahoning


*Од 27. април 1942 година. Наречена е "Old Man's Draft" (регрутација на стариот човек) поради тоа што со неа биле опфатени луѓе на возраст од 45 до 64 години.

Автор: Александар Стеванов (лектура: Дукадин), објавено и во Нова Зора и Македонска Нација

1 comment:

Brian Y said...

Interesting. The last one belongs to my great-grandfather.