Куќата на Васил Главинов- Велес

Куќата на Васил Главинов- Велес, Република Македонија

The house of Vasil Glavinov - Veles, Republic of Macedonia

Фото: А.С.

Декември 2011 година.

Кликнете на сликaтa за целосен размер!

Click on the photo to enlarge!

No comments: