Црква Св. Богородица - Штип

Порта за влез во дворот на црквата "Успение на Пресвета Богородица" во штипско Ново Село, изградена во 1850 година.

Локација: Штип, Ново Село, лева страна на река Отиња

Фото: А.С. мај 2011 година

Кликнете на сликата за целосен размер!

Click on the image for full size!

No comments: