Изјава од Атанас Кирјаков

Писмо од Атанас Кирјаков, објавено во литературниот весник Пиринска Камбана, март 1992 година (број 2)

Превод на македонски јазик:

До светската прогресивна јавност

Изјава од Атанас Георгиев Кирјаков - жител на Благоевград, националност - Македонец

на 16.09.1990 година органите на државната сигурност на РДВР град Благоевград поради политички причини ми го конфискуваа пасошот со серија "К" бр. 0132903 издаден од МВР Благоевград.

Сметам дека одемањето на мојот пасош е незаконско и дека следува да ми биде вратен веднаш. Никогаш не сум бил осудуван ниту пак осомничен.

Одземени се и пасошите на Божидар Кирјанов од град Сандански и на Бојан Начев од Благоевград.

1 Март, 1992 година, град Благоевград.

Со почит А. Кирјаков.

No comments: