The Handy History answer book

The Handy History answer book - Rebecca Nelson (стр. 76):

Превод:
"Додека грчките градови-држави беа во период на опаѓање, растеше моќта на МАКЕДОНИЈА, северниот сосед на Грција. Во 353 год. п.н.е. МАКЕДОНСКИОТ крал Филип Втори (382-336 п.н.е.) отпочна напад врз Грција."

Повеќе на Macedonia History Documents

No comments: