Споменик на Евреите - Штип

Споменик на депортираните Евреи од Штип во логорите на смртта.

Monument of the deported Jews from Stip, Republic of Macedonia.

Фото: А.С. 2011 година.

Documents-Mk.Blogspot.com

Кликнете на сликaтa за целосен размер!

Click on the photo to enlarge!

No comments: