Ацо Шопов - биста

Биста на народниот херој и академик Ацо Шопов - Штип, Република Македонија

Statue of Aco Sopov - Stip, Republic of Macedonia

Фото: А.С.

мај, 2011 година.

Кликнете на сликaтa за целосен размер!

Click on the photo to enlarge!

No comments: