Славчо Стојменски - биста

Биста на народниот херој Славчо Стојменски - Штип, Република Македонија

Statue of Slavco Stojmenski - Stip, Republic of Macedonia

Фото: А.С.

мај, 2011 година.

Кликнете на сликaтa за целосен размер!
Click on the photo to enlarge!

No comments: