Седум комити

СЕДУМ КОМИТИ

Ај, што ми е чудо, чудо ми станало
в битолски вилает, мајко,
в прилепска наија.

Прилепска наија, в крушевскана страна,
в крушевскана страна, мајко,
в село Ракитница.

Ајде, седум души, се' млади комити
по селата одат, мајко,
пушки да разделат.
Пушки да разделат, мајко,
раја да покренат.

Ајде, ферман дојде, ферман од султано
живи да се предадеме,
в Битола да одеме.

Ајде, одговараат седумте комити
Ние не сме жени, џанам,
да се предадеме,
туку сме си млади момци,
се' одбор јунаци.

Панде Куминовски

No comments: