Конгрес ВМРО-ДПМНЕ Прилеп - знамиња

Три знамиња со 16 краки сонца од конгрес на ВМРО-ДПМНЕ, 6 и 7 април 1991 година, Прилеп, Р. Македонија.

Знаме со 16 крако македонско сонце (т.н. Сонце од Кутлеш), веројатно едно од двете поставени на основачкото собрание на ВМРО-ДПМНЕ од 17 јуни 1990 година.


Слично е на знамето што ќе се избере за знаме на Република Македонија на 12 август истата година.

Истото знаме во градското собрание Скопје, 1991 година:


Знаме со ист дизајн (Celebration: People came out to Rockdale to celebrate Macedonian National Day at Rockdale last year. Picture: Jane Dyson):


Според crwflags, вакво знаме било првично предложено за знаме на Македонија по осамостојувањето:


The above image shows the Macedonian flag as originally designed in 1992. Due to political pressures, the government of the Republic of Macedonia proposed to eliminate the blue in the center. - crwflags

Знаме со 16 крако сонце во горниот лев агол и три хоризонтални црни ленти на црвена позадина. Според некои извори слично знаме ќе биде доставено како предлог за знаме за Република Македонија:


Задна страница на списание на ВМРО-ДПМНЕ бр 1 од 4 мај 1991 година, на која се гледа оваа верзија на знамето:


Слично знаме (сонцето е идентично со она на знамето на Р. Македонија од 1992 година и нема текст) од Централниот задграничен комитет на ВМРО-ДПМНЕ:


Слично знаме (сонцето е заменето со лав) од картичка на ВМРО-ДПМНЕ (долу лево):


Според книгата Flaggen und Wappen der Welt (Знамињата на светот), од Karl-Heinz Hesmer (Карл-Хајнц Хесмер) слично на ова знаме (сонцето е како она на знамето од 1992 година, има дополнителна долна црвена лента и просторот помеѓу линиите не е еднаков) било предлог за државно знаме. Слика од António Martins.


The book Flaggen und Wappen der Welt, by Karl-Heinz Hesmer [hes92] shows a quite unusual flag for Macedonia. I suppose that it was one of several proposals between the "Sun of Vergina" flag and the current flag.It is approximatively a 3:5 red and black unequally stripped flag with a red square canton covering the three upper stripes charged with a twenty pointed yellow device, that could be the "Sun of Vergina", too. - crwflags

Слично знаме како горното, како сувенир:


Црвено знаме со централно поставен златен исправен лав на црвен штит:


Насловна страница на списание на ВМРО-ДПМНЕ бр 1 од 4 мај 1991 година на кое се гледаат трите претходно спомнати знамиња:


Фотографии на кои се гледа поставеноста на трите знамињата на Конгресот на ВМРО ДПМНЕ:

No comments: