Љупчо Арсов - биста

Биста на народниот херој, министер и претседател на извршен совет на собрание Љупчо Арсов - Штип, Република Македонија

Statue of Ljupco Arsov - Stip, Republic of Macedonia

Фото: А.С. мај, 2011 година.

Кликнете на сликaтa за целосен размер!

Click on the photo to enlarge!

No comments: