Апостол Петков Терзиев - слики

1, 8 Апостол Петков Терзиев
2 Ичко Димитров и Апостол Петков Терзиев
3 Апостол Петков Терзиев (најлево) со неговата чета
4 Иванчо Карасулијата и Апостол Петков Терзиев
5 Тане Николов и Апостол Петков Терзиев
6 Апостол Петков Терзиев (централно) со неговата чета
7 Мртвите тела на Апостол Петков Терзиев, Георги Касапчето и Васил Пуфката

No comments: