Македонско знаме 1991

Реконструкција (А.С.) на неформално македонско знаме со 16 крако сонце (т.н. сонце од Кутлеш) веено на прославата по повод успешниот референдум за осамостојувањето на Македонија од Југославија (08 09 1991)


No comments: