Михаил Апостолски - биста

Биста на народниот херој, академик, генерал Михаил Апостолски - Штип, Република Македонија

Statue of Mihail Apostolski - Stip, Republic of Macedonia

Фото: А.С.

мај, 2011 година.

Кликнете на сликaтa за целосен размер!
Click on the photo to enlarge!

No comments: