Керамички садови - брегалничко

Керамички садови од железното време, откриени на повеќе наоѓалишта на Брегалничкиот регион, Република Македонија.

No comments: