Споменик на бранителите - Штип

Споменик на бранителите - Суитлак, Штип

Кирчо Димитриов, Димитар Двојаковски, Дејан Јакимовски, Влатко Петров, Теодор Стојановски

Statue of the macedonian defenders - Stip, Republic of Macedonia

Фото: А.С. мај, 2011 година.

Кликнете на сликaтa за целосен размер!
Click on the photo to enlarge!

2 comments:

Jemy Bali said...

It is an interesting blog.. Nice blog..

Anonymous said...

Сител