Никола Карев - Кочани

Споменик на Претседателот на Крушевската Република Никола Карев во Кочани, Република Македонија

Statue of Nikola Karev - Kocani, Republic of Macedonia

Фото: А.С.

мај, 2011 година.

Кликнете на сликaтa за целосен размер!
Click on the photo to enlarge!

No comments: