Твоите очи Лено

ТВОИТЕ ОЧИ ЛЕНО

Твоите очи Лено мори воденски череши се
дај ми ги на мене јаска да ги изедам,
мерак Лено мори, мерак да ми помини
севда севда моја севда да ми излези.

Твојто усте Лено мори костурско кутиче е
дај ми го на мене јаска да го отворам,
мерак Лено мори, мерак да ми помини
севда севда моја севда да ми излези.

Твојто лице Лено мори леринско симитче е
дај ми го на мене јаска да го изедам,
мерак Лено мори, мерак да ми помини
севда севда моја севда да ми излези.

Твојта снага Лено мори танка ем висока е
дај ми ја на мене јаска да ја прегрнам,
мерак Лено мори, мерак да ми помини
севда севда моја севда да ми излези.

БаклаваБапчоркиЉубојна

No comments: