Medal for Merit - IMRO

Слобода или Смрт - за заслуга кон поробената татковина Македонија - ВМРО

Freedom or death - Medal for Merit - IMRO

1923 година

Кликнете на сликата за целосен размер!

Click on the images to enlarge!


Втор тип на значка каде е променет текстот од

"ЗА ЗАСЛУГА КАМ ПОРОБЕНА МАКЕДОНИЈА"

во

"ЗА НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЈА"

Documents-Mk.Blogspot.com
Македонски документи

No comments: