Кристина Крамер - цитати

Цитат од професорка по славистика и лингвистика од Универзитетот во Торoнто Кристина Крамер за Македонија, за македонскиот народ и јазик и за апсурдноста на грчкото барање за промена на името:

„Луѓето треба да го учат, да го ценат, да пишуваат на македонски, треба да му се овозможи да живее и на Интернет. Најголемо богатство на јазикот е што неговите дијалекти сè уште се живи, паралелно со современиот, стандардизиран македонски.“

Македонија е Македонија. Македонскиот јазик е македонски јазик. Македонскиот народ е македонскиот народ. Не ми е јасно во што е прашањето. Зошто една држава може да вели дека од ден-денес, оваа држава, овој народ, овој јазик треба да најде друго име. Веќе има име и името е Македонија.“

Интервју за VOA на македонски јазик.

No comments: