Грб на Александар - 1540/1546 год

Coat of arms of Alexander the Great.

Click on the image for full size!

Грб на Александар Велики (Alexander Magnus)

Од 1540/1546 година Големина 398 x 253 mm

Три златни звона на син штит.

Кликнете на сликата за поголем размер!

No comments: