Бојот започна, горе Крушово

БОЈОТ ЗАПОЧНА ГОРЕ КРУШОВО (ЗА ПИТУ ГУЛИ)

Бојот започна, горе Крушово,
горе Крушово на Мечкин Камен,
Горе Крушово на Мечкин Камен.

Питу Гули, славно загина,
славно падна за Македонија. x2

Таму се биjе, тој славен јунак,
тој славен јунак, тој Питу Гули.
Тој славен јунак, тој Питу Гули.

Питу Гули, славно загина,
славно падна за Македонија. x2

Жените плачат, децата пиштат,
а крв се леjе на Мечкин Камен.
А крв се леје на Мечкин Камен

Питу Гули, славно загина,
славно падна за Македонија. x2

Симеон Гугуловски

No comments: