Многу ми го фалат, бабо

МНОГУ МИ ГО ФАЛАТ БАБО

Многу ми го фалат, бабо мори,
вашето момиче.
Бабо мори, вашето момиче.

Кој го је видело, бабо мори,
се болно лежало.
Бабо мори, се болно лежало.

И јас да го видам, бабо мори,
ако болен лежам.
Бабо мори, во вашата куќа

Ако болен лежам, бабо мори,
во вашата куќа.
Бабо мори, в шарена одаја.

Александар СариевскиВања ЛазароваJovana VukovicЉубојна

No comments: