За знамето на Грција

За знамето на Грција

За знамето на Грција

1 comment:

Anonymous said...

... нормално дека е така ... само интересот за грција е двостран ... еден од германска страна кој всушност е главен ... па дури пота англискиот ...