Јанке ле, Јанке убава

ЈАНКЕ ЛЕ, ЈАНКЕ УБАВА

Јанке ле, Јанке убава,
облечи бела промена!
Облечи бела промена,
па слези долу сред село! x2

Па слези долу сред село,
да видиш оро големо!
Да видиш оро големо,
и да се фатиш на оро! x2

Не можам, брату, да дојдам,
нели сме, пусто, роднина.
Тате и чичо - два брата,
мама и стрина - јатрви. x2

Јанке ле, Јанке убава,
широко море крај нема.
Ситно камење број нема,
убава Јана род нема. x2

Никола Бадев

No comments: