Фридрих Краус - цитати

Цитати поврзани со Македонија од Проф. д-р Фридрих Краус (1858-1936), професор на универзитетот во Грац, Австрија и на Берлинскиот универзитет:

"Решението на балканскиот проблем го сметам за многу тешко, но мислам дека на балканските народи неопходно им е потребна автономија бидејќи нив им треба мир, а само автономијата е единствен пат кон мирот...Македонците имаат право на своја целосна територија на која можат да се развиваат, па тогаш ќе престанат и меѓусебните кавги, а може и ќе дојде до траен мир. Во целост ми се познати тешкотиите на таквото решение, но тоа не ми пречи да го посакувам. Она што најмногу му недостига на Балканот е - човекот! Човекот што ќе биде во состојба да го реши балканскиот проблем". - Проф. д-р Фридрих Краус, писмен одговор до Редакцијата на "Балканска федерација"

No comments: