Артефакти од железното време

Два речиси идентични артефакти (култни предмети) од железното време. Првиот е пронајден на територијата на денешна Република Грција, а вториот во Република Македонија. Доказ дека на територијата на географска Македонија, пред околу 10-13 века живееле луѓе со иста култура и обичаи, а веројатно и со исто потекло.Лево Артефакт од денешна Република Грција, Егејска Македонија, Tsaousitsa, Кукуш (Kilkis) - Археолошки музеј. 11-10 век п.н.е.

Десно Артефакт од Република Македонија, локалитет Криви Дол, село Радање, штипско. Железно време.

No comments: