Александар зборувал на македонски

Александар и Македонците зборувале на македонски, а не на грчки јазик

Александар и Македонците зборувале на македонски, а не на грчки јазик Линк

No comments: