Old postcards - Shtip bw

View of Shtip / Штип, 1912
View of Shtip / Штип, 1925Shtip / Штип, поглед од Исарот кон Ново село, 1942 година
View of Shtip / Штип, панорама
View of Shtip / Штип, панорамаView of Shtip / Штип, храм Св. НиколаShtip / ШтипShtip / ШтипShtip / ШтипShtip / ШтипShtip / ШтипShtip / Штип, храм. Св. НиколаShtip / ШтипShtip / ШтипShtip / ШтипShtip / ШтипShtip / ШтипShtip / ШтипShtip / ШтипShtip / Штип, храм Св. НиколаShtip / ШтипShtip / ШтипShtip / ШтипShtip / Штип, храм. Св. Никола и основното училиштеShtip / ШтипShtip / ШтипShtip / Штип

No comments: