Македонски Глас бр 1

Македонскiй Голосъ
Органъ сторонниковъ независимой Македонiи - Год 1. No 1.

Македонски Глас
Орган на приврзаниците на независна Македонија - Год. 1 Бр. 1

Македонски глас е дело на интелектуалците од македонската колонија во Петроград, Русија. Се издава од 1913 па се до 1918 година.

Целиот прв број на Македонски Глас од 9 Јуни 1913 година можете да го видите тука Macedonian Library

No comments: