Бугарите за Македонија

Цитати од Бугари за посебноста на македонскиот народ / Quotes by Bulgarians showing the separate macedonian etniity.

"Па дури ни денес, во 1885 година кога Европа би побарала македонското население да се определи и да каже на која народност и припаѓа, уверени сме, дека поголем дел од Македонија ќе ни летне од раце, со исклучок на две - три околии од северна Македонија . Сите други Македонци се готови да дадат каков сакаш пишан документ дека тие не се Бугари....." - Офейков (Атанас Б. Шопов ), "Македония въ време на хилядагодишнината на св. Методий", Пловдив, 1885 г., стр. 109-110

"Во Македонија главната маса на населението ниту се Бугари ниту Срби, туку Словени и Христијани кои зборуваат јазик подеднакво далечен или подеднакво близок на српскиот и бугарскиот јазик, но јазик кој е посебен дијалект ако не и посебен јазик." - Бугарскиот Кнез Фердинанд недвосмислено покажува какво е неговиот став во врска со Македонија и Македонците (Ам.Ф.ПО, мф, 446, пов. бр.228, Цариград, 26.03.1896)

"Во селата во Македонија, ако сретнеш селанец што говори словенски и припаѓа на православната религија...деветорица од десет од овие луѓе на прашањето што се по националност ќе ви одговорат дека се МАКЕДОНЦИ и покрај што се предмет на пропагандите на трите соседни држави." - Георги Бакалов - професор по историја, "Претендентите на Македония", стр. 22, Варна 1890

"In the villages of Macedonia, one meets peasants of a single nationality speaking a Slavic language and belonging to the Eastern Orthodox faith. Nine out of ten of these people, despite their being the subject of dispue between three adjoining countries, would reply in response to the question as go their nationality, that they were Macedonian." - Georgi Bakalov, "The Pretenders on Macednia", p. 22, Varna 1890

"Пред Беласица

Пирува македонский император.
Шум, вик. Пенят се руйните вина.
Навън е буря... праскат знамена.
Нощта реве, бучи ужасен вятър.

Войската спи под тъмна пелена...
Тук-там огнец на бойния театър...
В миг Самуил под своя свилен шатър
положи пълна чашата, скокна...

Вслуша се той недвижим, бледен, страшен,
с коса настръхнала, почти уплашен...
(О, боже мой! - войводите шептйът.)

И мисли македонский император
че чува в писъка на горский вятър
на двайсет слепи полкове плачът." - Иван Вазов, бугарски поет

"3а да се разбере какво е увлекло плевенските книжовници да преведат Александрията, трябва да се има предвид не само голямата склонност към чудни фантастични разкази, но и пълната увереност на преводачите, че македонците на Александра са били прадеди на сегашните македонци, следователно българи, а персите, срещу които е воювал великият цар, са били турци." - Ю. Трифонов, История на град Плевен до Освободителната война. С., 1933, стр. 91-92

"Многу пати сме слушале од Македонистите дека тие не се Бугари туку Македонци, потомци на Античките Македонци..." - Македонското прашање - Петар Рачев Славејков, објавено на 18ти јануари 1871 во "Македонија" весник од Константинопол

"За мене, за членовите на Бугарско-македонското друштво нема никакви дилеми во однос на постоењето на македонскиот идентитет, јазик, култура, етнос и во однос на тоа дека во Република Бугарија има македонско малцинство. И петмина да се, тие се малцинство и треба да ги уживаат сите основни човекови права што Бугарија, сега како членка на ЕУ, треба да ги почитува и да ги спроведува... Бугарија мора да се соочи со вистината дека има Македонци, дека има македонски народ, дека постои македонскиот јазик, дека во Бугарија има македонско малцинство. Ова е навистина првиот и најбитен чекор. Бугарските политичари и медиуми, секоја чест на исклучоците, еден ден ќе треба да се соочат со тоа." - Иван Калчев: Бугарија мора да го признае македонскиот идентитет (Мкд.Мк)

No comments: