Грб од грбовникот на Палиниќ

Македонскиот грб во Грбовникот на Палиниќ од крајот на XVI и почетокот на XVII век

Во грбовникот се вклучени 47 црно бели нацртани со туш земски грба

Македонски грб е исправен лав со круна поставен на штит со круна над штитот. Под штитот е испишанaн текстот "Macedoniae regniy"

Кликнете на сликата за да ја видите во целосен размер

No comments: