Дедал од Плаошник

Дедал од Плаошник е бронзена 20 сантиметри висока фигура на човек со крила. Наречена е така по таткото на првиот митолошки летач Икар. Пронјдена е на Плаошник, Охрид, Република Македонија и се преценува дека од II или III век пред новата ера (стара преку 2300 години).


Dedalus from Plaoshnik is a bronze 20 cm tall figure of a man with wings. The name Dedalus is from the myth of Icarus - the first human who have flight. Dedalus was Icarus father. The figure is found at the archeological site Plaoshnik, Ohrid, Republic of Macedonia and is more than 2300 years old.

No comments: