Македонскиот грб од 1837 година

Македонскиот грб во Грбовникот на Грофот Ладислав Фестетиќ од 1837 година

Богато украсениот Грбовник на грофот Ладислав Фестетиќ од Толна денес се чува во библиотеката на Матица српска во Нови Сад.
Македонскиот грб во него се сретнува двапати еднаш посебно и седнаш во состав на општиот грб. И во двата грба е жолт исправен лав на црвено поле. Над главата на лавот има има мала круна , а штитот на посебниот грб е германски со голема војводска круна и натпис “Macedoniae“ под него и празно поле над него на кое веројатно недостига текст “цимери Македонске земле“.


Превземено од Bratot

No comments: