Македонски грб од 1614 година

Македонскиот грб во Алтхановиот Грбовник, VI лист од 1614 година. Се чува во Болоња.

Македонскиот грб е жолт лав, исправен на задните нозе, со круна на главата и со двокрака опашка на црвено поле. Над штитот има украсена со дијаманти круна, а на грбот пишува: “Македонске земле цимери“, а под него “Insigna Regni Macedoniae“. Составувачот прво погрешил, наместо “Macedoniae“ напишал “Dalmatie“, но го прецртал, како што се гледа.

No comments: