Macedonian Flag 1944 - 1946

The flag of the People's Republic of Macedonia between 1944 - 1946. Лево: салата каде се оджал АСНОМ со македонското знаме. Долу: Реконстукција на знамето на Народна Република Македонија (А.С.):

Знамето на споменикот на паднатите борци во Гевгелија (фото theMac3donian):


No comments: