Знаме на МПО Александар Велики

Знаме на МПО Александар Велики, основана во 1924 година (MPO Alexander the Great, Lorain, OH, founded in 1924).

На знамето е прикажан Александар III Македонски. Над него пишува "M.P. Organization", а под него "Aleksanda(/e)r the Great" и помал текст кој што не се чита.На транспарентот долу десно се чита: Македонија на Македонците

No comments: