Култни предмети - Криви Дол

Култни предмети од железното време, изработени од бронза, пронајдени на археолошкиот локалитет Криви Дол, Радање, Штип, Република Македонија

Cult objects made of copper, found at the archeological site Krivi Dol, Radanje, Stip, Republic of Macedonia.

No comments: