8-крако сонце од пред 5000 години

Камена плочка со исклесано 8-крако сонце слично на тоа од знамето на Р. Македонија.

Според д-р Душко Алексовски, претседател на Македонскиот центар за карпеста уметност претставува апликацијата на македонско знаме. Атефактот е откриен во село Трновец, Орлов Камен, општина Кратово. Според анализа на Светската федерација за карпеста уметност, вршена во Мелбурн Австралија, артефактот е стар 5 милениуми, односно е изработен во третиот милениум пред новата ера.

Inspired from GIF by alex macedonian


Уште една фотографија


1 comment:

Anonymous said...

Проверете овде Plusinfo :)