Грб на Александар од 1466-73

Грб на Александар Македонски (Аlexander Magnus) , во Ортенбургскиот грбовник од околу 1466-73 година, како дел од деветте достојни те трите добри пагански кралеви (прв од лево).

No comments: