Грб на Александар од 1394

Александар Македонски како дел од деветте достојни, изобразен како витез што во раката држи штит на кој е насликан грбот, од 1394 г. Блазон: црвено, златен лав кој содвете раце држи златна секира.

No comments: