Печат на ЦК на МРО

Печатот на Централниот комитет на Македонската Револуционерна Организација од 1894.

Слобода или Смрт

The seal of the Central Committee of the Macedonian Revolutionary Organization from 1896.

No comments: