Крајот на Клеопатра

Крајот на Клеопатра

Плутарх детаљно ја опишува смртта на Клеопатра Седма.

Крајна цел на Клеопатра била да ја обнови Македонската империја!

No comments: