Алфи

Logo of the Mobile Special Task Police Force of Republic of Macedonia against criminal.

Click on the image for full size!

Лого на посебната мобилна единица на полицијата на Република Македонија за борба против криминалот. СВР - Скопје

Кликнете за целосен размер!

No comments: