Предлог грб

Предлог грб за Република Македонија по осамостојувањето, дизајниран од факултетскиот професор Мирослав Грчев. Грбот не е усвоен.

Денес е грб на Светскиот Македонски Конгрес и се смета за неформален грб на Македонија.

Proposal for Coat of Arms of Republic of Macedonia, after the independence in the begining of the 90's.

No comments: