Грб Александар 1450-1475

Грбови на тројцата добри пагански кралеви Хектор од Троја, Александар Велики и Цезар од Gravures du maitre aux banderoles Pays bas 1450-1475 British Museum Londres


No comments: