Александровиот саркофаг

Приказната за Александровиот саркофаг еден од најмаркантните археолошки пронајдоци од културното наследство на античка Македонија


Приказната за Александровиот саркофаг еден од најмаркантните археолошки пронајдоци од културното наследство на античка Македонија
Posted by МАКЕДОНЦИ on Friday, June 12, 2015

No comments: